Siste innlegg

female soccer

Kulturhus og andre tiltak

Mange voksne er klare over at ungdommens alkoholforbruk er et problem, men det er ikke alltid så enkelt å gjøre noe med problemet. Man kan ikke overvåke ungdommene hele tiden, og derfor aldri være sikker på hva de gjør.   Det er viktig å bygge opp gode holdninger hjemme, menLes mer

Young woman listening to man's testimony at support group

En ny start

Det er aldri for seint å starte på nytt i livet, og det gjelder spesielt for ungdommer. Noen ganger kommer ungdommer skjevt ut i livet, og ofte er problemene forårsaket av alkohol og andre rusproblemer.   Som pårørende er det viktig at man våger å bry seg. Man må tørreLes mer

Tunnel Car

Fakta og statistikk

Generelt drikker menn mer enn kvinner. Dette gjelder også blant ungdommer. Gutter har et høyere alkoholforbruk enn jenter, men jentenes forbruk har også økt. Det var spesielt på 1990-tallet at alkoholforbruket steg kraftig blant unge.   De fleste som drikker, begynner å drikke når de er 14-15 år gamle ogLes mer

gazeti