Siste innlegg

Idrettsstjerner som svikter fansen

Idrettsstjerner som svikter fansen

De fleste forbinder idrett med hard trening, høye ambisjoner og en konkurranseevne uten like. Med en slik investering av sin tid og fysiske evner velge de aller fleste atleter å avstå fra alkohol helt og holdent. Som alle vet bryter alkohol nemlig ned alt man bygger opp – inkludert musklerLes mer

Teenage Rock Band Performing

Gullsalg redder ungdom

Ungdom er i en utviklingsfase. Stadig vil de teste nye grenser og gjøre ting de ikke får lov til. Det gjelder både bruk av alkohol og i noen tilfeller narkotika, å være sent oppe, å ikke høre på sine foreldre, å skulke skolen og en masse annet. Ting har utvikletLes mer

Teenage Rock Band Performing

Ungdomsklubb

Fellesskap er i økende grad viktig for oss alle og kanskje spesielt i ungdommen. Dette er en periode av livet der mange små valg har store konsekvenser og en trygg base i tillegg til hjemmet kan være med på å legge ting til rette. En ungdomsklubb gir en plattform derLes mer

Group of friends drinking at party

Ungdom og alkohol

Ungdom vil gjerne slite seg løs fra foreldrene, og ofte føler ungdommene seg som mer voksne og ansvarlige enn de faktisk er. I tillegg er ungdommer ofte utsatt for gruppepress, og føler et stort behov for å passe inn. Dette kan føre til at de gjør ting de egentlig ikkeLes mer

female soccer

Kulturhus og andre tiltak

Mange voksne er klare over at ungdommens alkoholforbruk er et problem, men det er ikke alltid så enkelt å gjøre noe med problemet. Man kan ikke overvåke ungdommene hele tiden, og derfor aldri være sikker på hva de gjør.   Det er viktig å bygge opp gode holdninger hjemme, menLes mer

Young woman listening to man's testimony at support group

En ny start

Det er aldri for seint å starte på nytt i livet, og det gjelder spesielt for ungdommer. Noen ganger kommer ungdommer skjevt ut i livet, og ofte er problemene forårsaket av alkohol og andre rusproblemer.   Som pårørende er det viktig at man våger å bry seg. Man må tørreLes mer

Tunnel Car

Fakta og statistikk

Generelt drikker menn mer enn kvinner. Dette gjelder også blant ungdommer. Gutter har et høyere alkoholforbruk enn jenter, men jentenes forbruk har også økt. Det var spesielt på 1990-tallet at alkoholforbruket steg kraftig blant unge.   De fleste som drikker, begynner å drikke når de er 14-15 år gamle ogLes mer

gazeti