Siste innlegg

Young woman listening to man's testimony at support group

En ny start

Det er aldri for seint å starte på nytt i livet, og det gjelder spesielt for ungdommer. Noen ganger kommer ungdommer skjevt ut i livet, og ofte er problemene forårsaket av alkohol og andre rusproblemer.   Som pårørende er det viktig at man våger å bry seg. Man må tørreLes mer

Tunnel Car

Fakta og statistikk

Generelt drikker menn mer enn kvinner. Dette gjelder også blant ungdommer. Gutter har et høyere alkoholforbruk enn jenter, men jentenes forbruk har også økt. Det var spesielt på 1990-tallet at alkoholforbruket steg kraftig blant unge.   De fleste som drikker, begynner å drikke når de er 14-15 år gamle ogLes mer