Rehabilitering

 

Rehabilitering er viktig i flere anledninger. Ordet har flere betydninger, som for eksempel rehabilitering i bygningsvern, politisk rehabilitering eller rehabilitering i helsevitenskapen. Det sistnevnte som blir presentert her, nemlig rehabilitering innen sosial- og helsetjenesten. Betydningen av rehabilitering i denne forstand, vil si at sosial- og helsetjenesten har et formål om å gjenvinne sosial, mental eller fysisk funksjonsevne, som er mistet på grunn av skade eller sykdom. Dette kan bety at de som har skadet seg kraftig i en trafikkulykke trenger rehabilitering for å oppnå de samme funksjonene de hadde før ulykken inntraff. Det som er viktig med rehabilitering er å få den oppfølgingen og hjelpen du trenger for å komme tilbake til et bedre liv.

Alkohol er et problem i mange ungdomskretser

Et økende problem i dagens samfunn er alkoholkonsumet til unge gutter og jenter. Helt siden 1990-tallet har alkoholforbruket formature man hits the drink både jenter og gutter økt kraftig, og det er spesielt guttenes forbruk som er høyt. Flere unge drikker i yngre alder, og nå for tiden begynner mange unge å drikke alkohol så tidlig som i 15-årsalderen. Så mye som 10 % av 15-åringene i Norge drikker alkohol hver uke. Grunnen til at så mange unge drikker alkohol kan være mange. Gruppepåvirkning, et ønske om å være voksen og behov for å passe inn kan være noen av årsakene. Det som er farlig med å være i et slikt ungdomsmiljø, er at det kan forårsake større skader enn det som er ment. Havner man virkelig utpå kjøret, kan dette ødelegge fremtiden for de unge og lovende. Det er her rehabilitering kommer inn i bildet, hvor de unge trenger hjelp for å redde fremtiden sin.

Hjelp før det er blitt et problem

Skadevirkningene av alkohol er mange, og det går ofte ut over mange andre enn seg selv. Mer enn 100 nordmenn dør i Norge hvert år som en direkte følge av alkoholinntak. Men dødsraten er mye høyere enn som så. Mange mennesker kjører i trafikken i beruset tilstand, noe som kan forårsake bilulykker, hvor den verste konsekvensen er dødsulykke. Ved en trafikkulykke uten dødsfall, trenger både passasjerer og sjåfører rehabilitering for å komme tilbake til sitt vanlige liv så fort som mulig. Dette kan ta lang tid, men med riktig støtteapparat og tilstrekkelig hjelp vil dette gå bra. Helsedirektoratet har et mål i norsk alkoholpolitikk om å senke antall ulykker forårsaket av alkoholpåvirkning, samt andre helseskader og sosiale skader grunnet alkohol. Ved å nå disse målene vil rehabiliteringen bli enklere og stadig færre vil trenge slik hjelp. Et mål er å nå personene som sliter før problemet har eskalert, og det er her rehabilitering og intervensjon kommer inn i bildet.