Trening mot depresjon

For mange er en depresjon noe ukjent, en fase som kommer til å gå over. Det som er realiteten er at depresjon er en psykisk lidelse som kjennetegnes ved vedvarende og ofte sterkt nedstemthet. I en depresjonsituasjon vil man også føle på et stort energitap som igjen vil gå ut over hverdagen. Det Consoling her depressed Boyfriendfinnes mange forskjellige grader av en depresjon. Det kan gå fra milde symptomer til veldig sterke symptomer. Det har vært mye forskning på temaet, men hva som akkurat utløser selve depresjonen har de ikke funnet ut av enda.

Kan fysisk aktivitet kurere psykiske lidelser?

Fysisk aktivitet er noe som er sunt for de aller fleste. Det gjelder både ved vektreduksjon, men også hvis man har en psykisk lidelse. Noe av årsaken kan være at trening gir en kjemisk stimulans til hjernen som igjen vil gi en positiv innvirkning på humøret. I tillegg bidrar fysisk aktivitet til økt selvtillit, selvkontroll- og til at det blir enklere å gripe utfordringer. Det har vært mye forskning på trening og psykiske lidelser de siste årene og de har funnet ut at det fungerer bedre enn man tror. Det hjelper ikke bare folk ut av en depresjon, men det kan også kurere lidelsen. Derfor har flere sykehus og psykiatriske sentre fokusert på fysisk aktivitet som en del av behandlingen.

Ta kontakt med de rette instansene nå!

Energitap er en ting som kjennetegner en depresjon, og derfor kan det være vanskelig å bli motivert til trening. Spesielt trening som krever sosialt engasjement. Unhappy woman's form double exposed with paint splatter effectDet kan derfor være anbefalt og ta kontakt med kommunens frisklivssentral. Der kan de både tilrettelegge og gi gode råd for å komme i gang. Det finnes også mange kommuner som har egne gå- og trimgrupper for mennesker med psykiske lidelser. Fokus der er ikke direkte rettet mot mennesker med depresjon, men de tar hensyn til enkeltindividet. Man kommer der i kontakt med mennesker med mange av de samme behovene, samt med mennesker med god kjennskap til psykisk sykdom.