Ungdom og alkohol

Ungdom vil gjerne slite seg løs fra foreldrene, og ofte føler ungdommene seg som mer voksne og ansvarlige enn de faktisk er. I tillegg er ungdommer ofte utsatt for gruppepress, og føler et stort behov for å passe inn. Dette kan føre til at de gjør ting de egentlig ikke burde gjøre, bare for å føle at de blir anerkjent.

 

Gruppepress finnes innen mange områder av livet, men det er kanskje først og fremst et problem når det kommer til alkohol. Alkohol kan føre til uønskede eller direkte farlige situasjoner, og noen ganger kan det gå på livet løs. Mange ungdommer føler seg presset til å drikke alkohol, selv om de egentlig ikke vil. De drikker likevel, for å passe inn og føle at de blir godtatt.

 

Overdreven alkoholbruk fører til at folk mister hemningene, og mange voldtekter skjer under alkoholpåvirkning. Et annet problem er bilkjøring og alkohol. Når man drikker, har man ikke den samme reaksjonsevnen i trafikken, og i tillegg forsvinner mange av hemningene. Dette kan føre til svært farlige situasjoner, ikke bare for ungdommene selv, men også for andre trafikanter. Mange dødsulykker skjer på grunn av alkohol.

Yound beautiful woman in depression, drinking alcohol

 

Dagens ungdommer drikker mindre enn sine foreldre, men alkohol er fortsatt et problem i mange ungdomsmiljøer. Da gjelder det å være gode forbilder og snakke med ungdommene om alkohol og risikoadferd. Noen foreldre tror det er lurt å la barna drikke hjemme, eller at det er lurt å sende med dem alkohol på fest, slik at man ”vet hva de drikker”. Men forskning viser at ingen av disse tingene fører til at ungdommer drikker mindre.

 

Det er begrenset hvor mye man kan påvirke ungdommenes alkoholforbruk, for mange ungdommer vil gjerne bestemme over seg selv, og vil ikke høre på foreldrene. Da kan det hjelpe å snakke fornuftig med dem, og fortelle dem om farene. Man skal ikke moralisere, men man kan be ungdommene passe på hverandre. Man kan si til unge jenter at de ikke må la en venninne være alene på fest, og man må for all del advare dem om farene ved å la noen kjøre i alkoholpåvirket tilstand.