Kulturhus og andre tiltak

Mange voksne er klare over at ungdommens alkoholforbruk er et problem, men det er ikke alltid så enkelt å gjøre noe med problemet. Man kan ikke overvåke ungdommene hele tiden, og derfor aldri være sikker på hva de gjør.

 

Det er viktig å bygge opp gode holdninger hjemme, men det er også viktig å gi ungdommene et alternativ til fyllefester. Mange steder i landet tilbys alkoholfrie samlinger, for eksempel i forbindelse med feiring av 16. mai. De alkoholfrie samlingene kan by på musikk, dans og en mengde ulike aktiviteter, og er spesielt rettet mot de yngste ungdommene.

 

Kulturhus og ungdomshus kan også være fine tiltak for å få ned alkoholforbruket. Hvis ungdommene kan være sammen i et alkoholfritt miljø, oppdager de at de kan finne på mye moro uten å drikke. Konserter, dans og andre aktiviteter er ofte løsningen. Det må gjerne være voksne til stede på arrangementene, men de skal ikke være der som moralske voktere. De skal passe på at ungdommene er trygge, at det ikke kommer uønskede gjester inn, og at ingen kommer inn med alkohol. I tillegg skal de voksne legge til rette for ulike aktiviteter. Aktivitetene kan være alt fra kurs og teater til spill og andre aktiviteter.Kulturhus og andre tiltak 1

 

Dataspill er populært blant mange unge, og flere steder i landet blir det arrangert små og store datatreff der ungdommene først og fremst bruker tiden til å spille. Og den som vil spille dataspill, må være klar i toppen. Alkohol og dataspill passer ikke sammen, derfor kan dataspill faktisk senke alkoholforbruket.

 

Idretten gjør også mye for å holde ungdommer vekk fra alkohol, og ungdommene trenger ikke å drive med konkurranseidrett for å oppnå dette. Fjellturer, orientering og ulike typer lagidrett passer fint som hobby og fritidsaktivitet. Rideturer og opplevelsesreiser i fjellene er også fine tiltak som kan få ned alkoholforbruket blant ungdommer. Trikset er å vise ungdommene at de ikke trenger å drikke for å ha det gøy. Religiøse organisasjoner har lenge arrangert alkoholfrie samlinger for ungdommer, og nå følger mange kommuner og frivillige opp dette, og lager alkoholfrie arrangementer over hele landet.