Fakta og statistikk

Generelt drikker menn mer enn kvinner. Dette gjelder også blant ungdommer. Gutter har et høyere alkoholforbruk enn jenter, men jentenes forbruk har også økt. Det var spesielt på 1990-tallet at alkoholforbruket steg kraftig blant unge.

 

De fleste som drikker, begynner å drikke når de er 14-15 år gamle og rundt 10 % av alle femtenåringer drikker hver uke. I tillegg til at det totale alkoholinntaket blant ungdommer har økt, er det også mange flere som blir sterkt beruset når de drikker.

 

Omtrent 64 % av alle femten-sekstenåringer i Norge har prøvd alkohol. Når ungdommene kommer opp i alderen nitten til tjue, er det hele 93 % som har drukket alkohol. Selvsagt er det ikke alle disse som får problemer med alkohol, selv om antallet som prøver alkohol er høyt. Tallene for Oslo er litt lavere, noe som blant annet kan skyldes en større andel av innvandrere – for innvandrere har et generelt lavere alkoholforbruk enn etnisk norske ungdommer. Det er øl som er den fortrukne alkoholholdige drikkevaren, fulgt av rusbrus og brennevin. Gjennomsnittsforbruket blant ungdommer i alderen femten til seksten år er mer enn 2 liter i året, og for ungdommer i alderen nitten til tjue år, er mer enn 6 liter i året gjennomsnittet.

Uncontrolled consumption of alcohol

 

Årlig dør mer enn 100 nordmenn som en direkte følge av alkoholinntak. I tillegg kommer alle som dør i trafikken på grunn av alkoholpåvirkede førere. Mange blir også skadet i bilulykker som skyldes alkoholbruk. Voldtekt og andre overgrep under alkoholpåvirkning er også et stort problem, spesielt blant ungdommer. Det er lett å miste hemningene når man drikker, og man lar seg lettere presse av andre til å gjøre ting man ellers ikke ville gjort. Når jentene drikker seg halvt bevisstløse er de ikke i stand til å protestere dersom det oppstår en situasjon de ikke har samtykket til.

 

Et lyspunkt er at innvandrerungdommens lave alkoholforbruk også påvirker alkoholforbruket blant etnisk norske ungdommer. Selv om de fleste ungdommer drikker, har det blitt lettere å si nei, og mange velger å ha det moro uten alkohol. Kanskje totalforbruket også kommer til å gå nedover i de kommende årene, slik at skadevirkningene av alkohol blir redusert.